Overgang van AGS naar DMS – Hoe Krypt kan helpen (Transition from AGS to DMS – How Krypt can help)
SHARE facebook

linkedin

twitter

By: Ben Heydahosa - March 18th, 2022
Scroll down to read the blog in English

In de periode 2012-2016 werd AGS  door de Nederlandse autoriteiten gefaseerd ingevoerd als opvolger van het oude Sagitta Import en Sagitta Export systeem. In de jaren daarna werd echter duidelijk dat het huidige AGS-systeem, ondanks een aantal wijzigingen, niet voldoet aan het wettelijk kader voor douaneregels en – procedures in de EU zoals vastgelegd in het Douanewetboek van de Unie (UCC). 

 

Om aan deze eisen te voldoen, streeft Nederland naar de invoering van het nieuwe douanesysteem Douaneaangifte Management Systeem (DMS). Andere wijzigingen in het kader van dit systeemupdate-initiatief zijn de recente introductie van het Container Vrijgave Bericht (CVB – Container Vrijgave Bericht) en het stopzetten van het VENUE – systeem voor e-commercebedrijven. 

 

Bedrijven hebben tot 1 januari 2023 de tijd om hun huidige AGS-systeem te updaten naar het nieuwe DMS-platform. Vanaf 2021 wordt de huidige AGS niet meer ondersteund.

Bedrijven die op dit moment hun rapportageactiviteiten voor Nederland geautomatiseerd uitvoeren, zullen door deze wijziging worden getroffen.

 

Krypt heeft de juiste experts die uw organisatie kunnen ondersteunen bij het bouwen van jouw strategie, leveren van hoogwaardige en innovatieve technologische oplossingen. Dankzij de jarenlange ervaring en expertise van onze lokale teams staan wij klaar om u te begeleiden bij deze overgang van AGS naar DMS. Krypt heeft zowel vanuit een technisch oogpunt als bedrijfsproces matig standpunt de juiste profielen om uw organisatie te ondersteunen bij deze implementatie. 

 

De technische expertise, grondigheid en snelheid van levering van het Krypt-team zorgden ervoor dat we in de kortst mogelijke tijd de uitgebreide functionaliteit konden krijgen die we nodig hadden van SAP Global Trade Services.”

Shiva Narayanan, Director, Global Trade, Solvay

 

 

OM MEER OVER DEZE OVERGANG TE LEZEN, DOWNLOAD ONZE WHITEPAPER

LEES VERDER

 


Between the years 2012-2016, Dutch authorities introduced AGS in a phased approach as successor to the old Sagitta Import and Sagitta Export system. However, in the following years it became clear that the current AGS system, despite several changes, doesn’t comply with the legal framework for customs rules and procedures in the EU determined in the Union Customs Code (UCC). 

 

To meet these requirements, the Netherlands is striving to introduce the new customs system- Customs Declaration Management System (DMS). Other changes under this system update initiative include the recent introduction of the Container Release Notice (CVB – Container Vrijgave Bericht) and the discontinuation of the VENUE system for e-commerce businesses.

 

Companies have until January 1, 2023 to update their current AGS system to the new DMS platform. From 2021, the current AGS will no longer be supported. Companies that currently perform their reporting activities in an automated way for the Netherlands will be affected by this change. 

 

We at Krypt have the right technology experts who can strategize, build and deliver high quality and innovative technology solutions. With our years of experience and expertise of our local teams, we are available to guide you through this transition from AGS to DMS. Krypt has the right profiles from both a technical support and a business process standpoint to support your organization in this implementation. 

 

“The Krypt team’s technical expertise, thoroughness and speed of delivery ensured that we could get the comprehensive functionality we needed from SAP Global Trade Services in the shortest possible time.”

Shiva Narayanan, Director, Global Trade, Solvay

 

TO READ MORE ABOUT THIS TRANSITION, DOWNLOAD OUR WHITEPAPER

 READ MORE

 


How can Krypt help you?

Krypt is an SAP preferred partner and has assisted in the success of global businesses across industries & geographies. We have helped businesses through the successful integration & implementation of SAP IBPSAP GTSSAP TM & SAP EWM. If your organization is regularly required to plan supply chain activities on a weekly or monthly basis in advance, then Krypt can help you implement/integrate SAP LBN to quickly analyze & respond to any scenario in near real-time using an informed decision.

 

Request Free Demo       Contact Us

Follow us on:

 

Image Credit: Pixabay
Subscribe to Our Blog