Krypt Blogs | Netherlands Trade

Information and Insights on Global Trade and Supply Chain Solutions
LATEST

Overgang van AGS naar DMS – Hoe Krypt kan helpen (Transition from AGS to DMS – How Krypt can help)

Scroll down to read the blog in English In de periode 2012-2016 werd AGS  door de Nederlandse autoriteiten gefaseerd ingevoerd als opvolger van het oude Sagitta Import en Sagitta Export systeem. In de jaren daarna werd echter duidelijk dat het huidige AGS-systeem, ondanks een aantal wijzigingen, niet voldoet aan het wettelijk kader voor douaneregels en – procedures in de EU … Continue reading “Overgang van AGS naar DMS – Hoe Krypt kan helpen (Transition from AGS to DMS – How Krypt can help)”

By: Ben Heydahosa - March 18th, 2022